Pediatria a dorastové lekárstvo

 • Všeobecný lekár pre deti a dorast
 • Doplnkové služby:
  • Lekárske posudky (zdravotná spôsobilosť na brigády, školenia, štúdium, vodičšké oprávnenie a i.)
  • Odbery krvi, očkovanie, aplikácia injekcií
  • Malé chirurgické úkony (prepichnutie uší...)
  • Vyšetrenie CRP
  • Stanovenie drog v moči
  • a iné...
 • Nadštandardné služby:
  • Objednanie pacienta mimo ordinačných hodín
  • Návšteva v byte pacienta, aj mimo stanovenú dobu, cez sviatky a v čase poskytovania LSPP
  • Služba "lekár na telefóne"
  • Nastreľovanie náušníc
  • Homeopatické vyšetrenia a poradenstvo, stanovenie liečby
  • Meranie EAV (Elektropunktúra podľa Volla) a stanovenie toxickej mapy organizmu s doporučením odstránenia toxínov
  • Liečba bioptronovou lampou
  • Sviečková terapia
  • Magnetoterapia